Energieonderzoek

De energieprestatie van gebouwen vormt, afgezet tegen benchmarks, een eerste uitgangspunt voor het beoordelen van een vastgoedportefeuille. Met energieonderzoek wordt per locatie een complete inventarisatie uitgevoerd voor het bepalen van de energiebalans, de energieprestatie als nulmeting en worden mogelijkheden voor energiebesparing in kaart gebracht met een kosten- en batenanalyse.

De uitkomst van een energieonderzoek vormt een plan van aanpak en een roadmap voor het blijvend verbeteren van de energieprestatie van gebouwen.

  • Gebouwinventarisatie op locatie
  • Inventarisatie gebouwgebonden installaties
  • Energiebalans en energieprestatie nulmeting
  • Bouwkundige en technische maatregelen voor energiebesparing
  • Projectplan met kosten- en batenanalyse

Meer informatie energiediensten Enodes