Energieprestatiecontract

slide-ijssel-page

Voor het uitvoeren van renovaties van gebouwen en gebouwgebonden installaties bestaan nieuwe business modellen, waarbij de investering, het langjarig beheer en het onderhoud hand in hand kunnen gaan. Energieprestatiecontracten en ESCo’s maken het mogelijk om met een installateur afspraken te maken over de vereiste energieprestatie binnen een gegeven total cost of ownership. Voor de gebouweigenaar betekent dit een verschuiving van bezit naar gebruik. Enodes brengt prestatiecontracten en ESCo’s tot stand.

  • Opstellen en begeleiden aanbesteding
  • Bepalen benchmark voor energieprestatie
  • Contractuele invulling en projectrealisatie
  • Energiemonitoring voor borging energieprestatie

Meer informatie energiediensten Enodes