Enodes heeft bij MC Zuiderzee en MC Emmeloord klimaatonderzoek uitgevoerd. De missie van MC Groep is het leveren van kwalitatief hoogwaardige zorg en wil daarbij een aantrekkelijke zorgomgeving bieden voor haar patiënten en medewerkers. Een goed binnenklimaat draagt hieraan bij.

Enodes onderzocht het binnenklimaat van verschillende soorten ruimten binnen de genoemde vestigingen. Onderzocht werd, in hoeverre het binnenklimaat voldeed aan eerder gestelde normen, met als doel het creëren van een uitgangswaarden voor een energieprestatiecontract. Daarnaast geeft het onderzoek inzicht in klimaatklachten en kunnen op deze manier mogelijke oorzaken hiervan aan het licht komen.

Met het binnenklimaat worden de omstandigheden MC Groep
bedoeld met betrekking tot onder andere de temperatuur, luchtsnelheid, luchtvochtigheid, luchtkwaliteit en licht en geluid.

 

Hiervoor werden gedurende een periode van twee weken metingen gedaan en een logboek bijgehouden. Deze gegevens werden vervolgens geanalyseerd. Hierbij werd rekening gehouden bijvoorbeeld met variërende eisen voor bepaalde soorten ruimten en de verschillende ligging van de ruimten.

De klimaatklachten bij de MC waren niet duidelijk te herleiden. Enodes adviseert MC Groep daarom om deze lokaal te verhelpen door middelen als infrarood stralingspanelen of aangepaste kleding.