Kantoorvastgoed

Ons land staat vol met kantoorgebouwen, groot en klein. Hoewel dit soort gebouwen per jaar maar voor zo’n 2400 uren gebruikt worden, is het energieverbruik relatief hoog. Het besparingspotentieel is in de gebouwde omgeving juist voor kantoren het grootst. Enodes beschikt over een stappenplan voor het in fasen verduurzamen van dit type bestaande gebouwen. Voor het verduurzamen van bestaand vastgoed bestaan meerdere redenen.

Energiekosten en het besparingspotentieel

In een gemiddeld kantoorgebouw bedragen de kosten voor energie inmiddels de helft van de servicekosten, tussen de 17 en 24 euro per m2 per jaar. Hoewel dit slechts zo’n 5% is van de totale facilitaire kosten per vierkante meter, is het een post die beïnvloed kan worden. Als het gaat om energiebesparing kunnen maatregelen bekostigd worden uit de besparing op de energiekosten. Dit maakt het mogelijk om, desgewenst voortschrijdend, in stappen de energie-efficiëntie van gebouwen te verbeteren, uiteindelijk zelfs tot energieneutraal.

Voor gebouwen waar weinig of geen aandacht bestaat voor energie-efficiëntie is het besparingspotentieel het grootst. Een besparing van 30%, dus 5 tot 8 euro per m2 per jaar, hoeft dan geen uitzondering te zijn. Bedenk dat deze besparing niet eenmalig is, maar doorloopt, jaar op jaar.

Duurzaam vastgoed

Het verduurzamen van bestaand vastgoed is geen doel op zich. Al is het wél een van de belangrijkste speerpunten van het Europese klimaatbeleid, zoals vastgelegd in de Energy Performance of Buildings Directive (EPBD). In het Nederlandse verlengde daarvan ligt het Activiteitenbesluit, waarin verplichtingen voor gebouweigenaren zijn vastgelegd. Daarnaast ontstaat een tendens dat steeds meer vastgoed voorzien wordt van een duurzaamheidscertificaat, zoals LEED, BREEAM-NL of GPR. Energie-efficiëntie bepaalt in belangrijke mate de duurzaamheidsscore.

Verwachting is dat duurzaam vastgoed beter verhuurbaar blijft, hogere huuropbrengsten kent en aantrekkelijker is voor institutionele beleggers. Het verduurzamen van een vastgoedportefeuille is zeker op de lange termijn interessant. Bovendien zal het niet lang duren voordat gebruikers en huurders bij hun keuze voor vastgoed het duurzaamheidskarakter zullen laten meewegen.

Projectmatige aanpak

Het verbeteren van de energie-efficiëntie van gebouwen kan een op zich staand project zijn, maar laat zich ook goed inpassen in het onderhoudsplan voor gebouwen. Pas als bijvoorbeeld een dak of beglazing aan vervanging toe is, is het zinnig om naar de isolatiewaarden daarvan te kijken. Ditzelfde geldt natuurlijk voor de gebouwgebonden installaties en zaken zoals de verlichting.

Enodes legt voor het verduurzamen van een vastgoedportefeuille eerst de basis met de zogenoemde ‘energieprestatie nulmeting’. Op basis van de resultaten daarvan kan planmatig een verbeterplan opgesteld worden, voorzien van een gedetailleerde kosten- en batenanalyse.

  • Gebouwinventarisatie op locatie
  • Controle inkoopcontracten en energiefacturen
  • Realisatie energiemonitoring en energie datamanagement
  • Verbetermaatregelen per locatie, bouwkundig, technisch, organisatorisch
  • Onderzoek mogelijkheden voor lokale opwekking
  • Inkoopadvies
  • Regie bij uitvoering energiebesparende maatregelen en renovatie
  • Begeleiding bij energieprestatiecontracten en ESCo’s

Maatregelen voor energiebesparing

In de kantooromgeving bestaan een aantal gangbare maatregelen die snel tot resultaten leiden. Het herinregelen van kloktijden en stooklijnen en het optimaliseren van de klimaatinstallaties levert significante besparingen op. Hiermee komt budget vrij voor omvangrijke maatregelen, zoals het verbeteren van de isolatie, renoveren van installaties voor verwarming en ventilatie, toepassen van energiezuinige verlichting, etc.

Voor deze maatregelen is het interessant om te kijken naar prestatiecontracten, waarbij niet de gebouweigenaar, maar een leverancier de volledige exploitatie van installaties op zich neemt, inclusief het daarmee samenhangende energieverbruik.

 

Meer informatie energiediensten Enodes