Sportfaciliteiten

Sportaccomodaties en sportvelden zijn een vorm van vastgoed met een lage bezettingsgraad, maar met hoge energielasten. Duurzaam sporten kan en juist een sportvereniging kan als sociale spil in wijk of buurt de mogelijkheden van lokale energieopwekking volop benutten. Enodes heeft daarvoor de Energie Estafette ontwikkeld voor de Provincie Flevoland. Deze aanpak werkt voor álle sportlocaties in Nederland.

Energieneutraal sporten

Sportlocaties, meestal in eigendom van gemeenten, zijn een vorm van vastgoed die in meerdere opzichten bij uitstek geschikt zijn om een rol te spelen bij het realiseren van energieneutrale gemeenten en provincies. Anders dan voor een willekeurig bedrijfspand geldt, is voor een sportlocatie een lange termijn plan te maken. Maatregelen voor energiebesparing gecombineerd met lokale opwekking kennen lange terugverdientijden. Een termijn van 15 of 20 jaren zorgt voor een haalbare businesscase.

Een ander voordeel is de sociale binding in wijk of buurt waaraan sportlocaties bijdragen. Dit geeft draagvlak voor energieprojecten in samenwerking met bedrijven en bewoners rondom de sportfaciliteiten. Een energiecorporatie met bijvoorbeeld groene stroom voor sportclubleden en de buurt is dan snel te realiseren. Een combinatie van lange termijn planning, blijvende energiebesparing, lokale energie-opwekking met bewonersparticipatie en tijdelijke financiering met een revolverend fonds, maakt energieneutraal sporten mogelijk.

Voor meer informatie over de Energie Estafette Flevoland en de mogelijkheden voor energieneutraal sporten, neem contact op met Sylvain van Ligtenberg, 0655 183 060

 

Meer informatie energiediensten Enodes