Zorginstellingen

Zorgvastgoed is 24/7 in gebruik en kent strenge eisen ten aanzien van het binnenklimaat en benodigde voorzieningen. Enodes beschikt over de kennis en ervaring om binnen deze complexe werkomgeving energiemanagement door te voeren en verbetermaatregelen te (laten) realiseren in samenhang met bestaande huisvestingsplannen.

Energieonderzoek:

Het bepalen van de energieprestatie van de gebouwen is het vertrekpunt voor energiemanagement. Het nauwgezet in kaart brengen van installaties, systemen en voor het proces benodigde voorzieningen is daarbij de eerste stap. Aan de hand van geïnstalleerde vermogens en gebruikstijden is een energiebalans op te stellen. In samenhang met het werkelijke energieverbruik kan de energieprestatie beoordeeld worden.

Energiemonitoring:

De energiebalans van een gebouw zegt iets over de te verwachten energieprestatie. Maar om de energie-efficiëntie inhoudelijk te kunnen beoordelen, is energiemonitoring nodig. Voor datacollectie wordt gebruik gemaakt van hoofd- en submeters en het gebouw beheersysteem. Voor energiedata-management en -analyse wordt software ingezet met online dashboards voor het near-realtime inzichtelijk maken van de energiestromen.

Binnenklimaatanalyse:

In de fase van realisatie van energiemonitoring en het uitvoeren van energieonderzoek wordt tegelijk een analyse gemaakt van het binnenklimaat met de inzet van sensoren voor temperatuur, luchtvochtigheid en CO2-gehalte. Het optimaliseren van klimaatregelingen dient samen te gaan met het (waar mogelijk) verbeteren van het binnenklimaat.

Maatregelen voor energiebesparing:

Op basis van het verkregen gebouwprofiel, de energiebalans en geïnventariseerde installaties en systemen, gecombineerd met de actueel verkregen energiedata, is het mogelijk verbetermaatregelen op te sporen. Per maatregel wordt een kosten- en batenanalyse opgesteld in samenhang met het bestaande onderhoud- en huisvestingsplan. De opdrachtgever kan dan eenvoudig bepalen binnen welke financiële bandbreedte maatregelen voor het verbeteren van de energieprestatie op bedrijfseconomische wijze doorgevoerd kunnen worden.

Energieoplossingen: het doorvoeren van maatregelen:

Enodes richt zich met haar aanpak op het fasegewijs doorvoeren van maatregelen voor een verbeterde energieprestatie. Dit kunnen verbeteringen betreffen aan de schil van het gebouw (isolatie, beglazing), aan de installaties voor verwarmen, ventileren, koelen, verlichten, maar ook aan de organisatie en bewonersgedrag.

Energieprestatiecontracten:

Voor de realisatie van maatregelen om de energie-efficiëntie te verbeteren, is het mogelijk om in samenwerking met leveranciers, installateurs en subcontractors de beoogde maatregel op te nemen in een energieprestatiecontract. De focus voor de opdrachtgever verschuift hiermee van bezit naar gebruik, en voor een betrouwbare exploitatiebegroting en een vooraf verlangde energieprestatie is deze contractvorm een oplossing die zich in praktijk ruimschoots heeft bewezen. Enodes adviseert ook bij het opstellen van prestatiecontracten.

Meer informatie energiediensten Enodes